Wywiad z kardynałem Gerchardem Mullerem

Polecane wpisy

Tematy

O wierności Ewangelii w misji teologów,
biskupów i papieża z kard. G. Mullerem.

Kardynał Gerhard Muller, znany teolog, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (obecnie Dykasterii ds. Nauki Wiary) podzieli się swoim spojrzeniem na rolę teologów, biskupów i papieża w zachowaniu, wyjaśnianiu i obronie depozytu wiary. Poruszy kwestię wolności akademickiej w badaniach teologicznych i czerwonych linii, które Kościół wyznaczył w celu ochrony integralności wiary, rolę Kongregacji Nauki Wiary w promowaniu i ochronie nauki o wierze i moralności w całym świecie katolickim; odpowiadanie w świetle wiary na nowe pytania wynikające z postępu nauki lub kultury ludzkiej, pomoc biskupom w wypełnianiu ich urzędu jako autentycznych nauczycieli i doktorów wiary.

Kardynał Muller rozwinie także temat swojej pracy dla zmarłego papieża Benedykta XVI i spuścizny po nim oraz jego bogatego przesłania teologicznego i duchowego dla współczesnego człowieka.
Kardynał Muller poruszy także temat aktualnych wyzwań stojących przed Kościołem i wiernymi, zamętu w Kościele, społeczeństwie i kulturze. Podzieli się swoimi przemyśleniami na temat drogi odnowy Kościoła, rodzin chrześcijańskich oraz rozwinie temat źródła chrześcijańskiej nadziei w czasach zamętu.

Program organizowany jest we współpracy z EWTN Polska, Stowarzyszeniem Katolików Świeckich “Przybądźcie wierni” (“Adeste fideles”), Centrum Kultury Chrześcijańskiej Maryja Matka i Królowa.

Strony: 1 2