WSPARCIE

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni nie prowadzi działalności dochodowej. Realizuje swoją misję wyłącznie dzięki łasce Pana Boga, pracy członków i współpracowników oraz dzięki finansowemu wsparciu darczyńców. Jeżeli to co robimy jest Państwa zdaniem, miłe Bogu, wartościowe dla wierzących i niewierzących ludzi dobrej woli, to serdecznie prosimy o modlitwę w intencji tego dzieła.

Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to jest możliwość przekazania darowizny za pomocą szybkiej płatności elektronicznej przez bramkę FaniPay:

Tradycyjne przelewy prosimy zlecać na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

NIP: 118 223 40 68

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094

Matko Kościoła, Królowo nieba i ziemi, Królowo Polski, Królowo rodzin, wstawiaj się u Swego Jednorodzonego Syna za Stowarzyszeniem Przybądźcie Wierni:

  • aby jego wszyscy członkowie, wszyscy współpracownicy modlili się, pracowali zawsze w zgodzie z Jego świętą wolą, aby nie szukali chwały własnej, ale wyłącznie i zawsze jedynie chwały Bożej, aby w pokorze służyli Bogu i jego Kościołowi;
  • aby w swoich działaniach ukierunkowanych na obronę wiary i moralności katolickiej w czasach ogromnego zamętu w Kościele, pomimo swojej słabości i grzeszności w najmniejszym choćby stopniu nie stali się przyczyną zwiększenia tego zamętu, zgorszenia, osłabienia wiary, osłabienia autorytetu kapłańskiego, a w szczególności autorytetu urzędu Piotrowego;
  • aby ofiarnie podejmowali pokutę, post, by w ten sposób naprawić zło spowodowane błędami lub tchórzostwem niektórych duszpasterzy;
  • aby zawsze mieli świadomość, że prawdziwe dobro nie pochodzi od nich ani nie zależy od ich dobrych chęci, od ich wysiłków i pracy i że bez Boga nic nie mogą dobrego uczynić, bo prawdziwe dobro tylko w nim ma swoje źródło i od niego pochodzi;
  • aby byli pokornymi sługami Twymi i narzędziami w rękach Twojego Najmilszego Syna i aby niczego innego nie pragnęli jak tylko Jemu służyć;
  • aby z bojaźnią i szacunkiem i miłością dla Stwórcy byli ludźmi pokornej modlitwy, ludźmi zawierzenia Bogu i zjednoczenia z Bogiem, żeby mieli świadomość, iż bez modlitwy wszelka działalność społeczna staje się bezużyteczna a nawet szkodliwa;
  • aby nie zabrakło im nadziei, siły i odwagi do obrony prawdy, a w szczególności prawdy o niezmiennym nauczaniu Kościoła katolickiego na temat wiary i moralności, prawdy o małżeństwie i rodzinie, prawdy na temat świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci;
  • aby broniąc wiary miłowali każdego bliźniego, także tego, błądzącego, który dziś znajduje się po stronie przeciwników wiary, przeciwników Kościoła, Jego doktryny a może nawet Twego Syna, aby miłowali nieprzyjaciół i widzieli w nich nie tylko przeciwników, których trzeba pokonać, ale przede wszystkim widzieli w nich zagubione owce, które powinny odnaleźć drogę do Owczarni, którą jest Kościół Chrystusowy;
  • aby nie byli osamotnieni w cierpieniu, zmaganiu i aby dobry Bóg pobudzał innych ludzi dobrej woli, żeby nie bali się stanąć po stronie Chrystusa do wspólnej walki w ostatecznej bitwie o Kościół, małżeństwo i rodzinę;

Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko módl się za nami!