Projekt SAMARYTANIN

W tym projekcie staramy się wspomagać modlitewnie i materialnie kapłanów i inne pobożne osoby niesłusznie represjonowane.