Projekt BIBLIOTEKA

Jest to projekt polegający na gromadzeniu, przechowywaniu dla przyszłych pokoleń i udostępnianiu publikacji książkowych i medialnych niezbędnych lub potrzebnych dla każdego katolika.

W ramach tego projektu organizujemy zdobywanie, archiwizowanie i przechowywanie istotnych z perspektywy życia Katolickiego. Ponadto pragniemy promować wartościowe aktualne publikacje, prowadzić wywiady z ciekawymi autorami oraz recenzje publikacji.

Pragniemy przechować pozycje z dziedziny:

-Duchowości

-Patrystyki

-Dokumenty Urzędu nauczycielskiego Kościoła

-Powieści Katolickie

-Literatura dla dzieci i młodzieży

-I inne