Anty-Maryja wzorem dla współczesnej kobiety?

Tematy

Profesor Carrie Gress rozmawia ze Stowarzyszeniem Przybądźcie Wierni na temat głębokiego kryzysu kobiecości w naszych czasach.

Przedstawiamy polskie tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego z Carrie Gress w języku angielskim.

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: W Europie ale także i w Stanach Zjednoczonych obserwujemy dramatyczny upadek wiary – dzieje się to w społeczeństwach, które przecież kulturowo i religijnie są chrześcijańskie. W szczególności, w środowisku rodzin katolickich widać coraz liczniejsze odejścia od wiary w kolejnych powojennych pokoleniach – coraz trudniej rodzicom przekazać wiarę dzieciom – nawet w tych rodzinach gdzie rodzice żyją w sakramentalnych związkach małżeńskich, praktykują regularnie (zwłaszcza udział we Mszy św. korzystanie z sakramentów Eucharystii i spowiedzi św.), starają się żyć zgodnie z nauką moralną Kościoła katolickiego – tzn. nie ma tam głębokiego rozdźwięku pomiędzy tym co wyznają a tym jak żyją. I nawet w takich rodzinach obserwujemy coraz częstsze dramaty popadania w grzech ciężki i następnie całkowite odcinanie się od Boga i Kościoła przez młodych ludzi.
Jakie są wg Pani Profesor główne tego przyczyny?

Carrie Gress: To ważne pytanie. Myślę, że istnieje kilka różnych powodów. Niektóre zostały bardzo dobrze omówione przez Ryszarda Legutko w jego książce Demon w demokracji: Totalitarne pokusy w wolnym społeczeństwie * gdzie wyjaśnia, że nowe ideologie są tak naprawdę starymi ideologiami, tylko w innym przebraniu, z innym przyozdobieniem.
Dobrobyt ma również wiele wspólnego z naszym obecnym stanem. Kiedy wszystko idzie dobrze, ludzie natychmiast zapominają o swojej radykalnej zależności od Boga i swojej małości. Cierpienie i walka szybko przypominają nam o tych ponadczasowych realiach, gdy nasze potrzeby materialne nie są łatwo zaspokajane. Historia zbawienia przypomina o tym bez końca.
Jednak nowością jest dramatyczna zmiana, jaką zaobserwowaliśmy u kobiet w ostatnim stuleciu. Najbardziej znaczącą zmianą która nastąpiła wskutek promocji feminizmu było rozerwanie najbardziej naturalnej więzi w całej naturze więzi między matką a dzieckiem. Feminizm, od początku XIX wieku, promował mit, że kobiety mogą być prawdziwie niezależne finansowo, emocjonalnie i fizycznie, wolne od wymagań i harówki dla mężów i dzieci. Był to ogromny wysiłek, który został po raz pierwszy podjęty przez komunistów, a następnie podchwycony w Stanach Zjednoczonych, Francji i poza nią przez takie kobiety jak Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett i Gloria Steinem, wszystkie zaangażowane w komunizm lub Nową Lewicę. Były bardzo skuteczne w sprzedawaniu feminizmu, przedstawiając go fajnym, seksownym i atrakcyjnym dla innych kobiet. Wykorzystując psychologię, telewizję, radio i media drukowane, były w stanie uczynić swoją narrację najpopularniejszą narracją rozpowszechnianą przez wszystkie elitarne kobiety (i wielu, wielu mężczyzn). Przeniknęły Hollywood, modę, czasopisma, wydawnictwa książkowe, telewizję, politykę i środowisko akademickie, dzięki czemu Amerykanki i kobiety na całym świecie były codziennie karmione tym, jak powinna wyglądać i zachowywać się kobieta idealna. Ideał ten nie obejmował posiadania dzieci, ponieważ dzieci były uważane za przeszkodę na drodze do szczęścia, a nie jego źródło.
Ten nowy feministyczny mit miał dramatyczne skutki, ponieważ zawładnięcie kobietami, daje władanie nad całą rodziną. Rodzina została zdziesiątkowana, rozwody szaleją, a aborcja jest powszechna. Feminizm uciszył mężczyzn, których postrzega jako ciemiężców tylko dlatego, że są mężczyznami, podczas gdy kobiety mają być uważane za ofiary. Taktyka ta promowała ruch LGBTQ+ i doprowadziła bezpośrednio do powstania ruchu Woke. Gdyby feminizm nie był tak skuteczny i nie promował tych, którzy są uważani za ofiary, jednocześnie uciszając wyznaczonych ciemiężców, te inne ideologie nigdy by nie powstały.

* Tytuł polski książki prof. Ryszarda Legutki: Triumf człowieka pospolitego 2012 wyd. Zysk i S-ka, amerykański tytuł tej samej książki: The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies 2016 wyd. Encounter Books, New York; niemiecki tytuł tej samej książki: Dämon der Demokratie – Totalitäre Strömungen in liberalen Gesellschaften nakładem Karolinger Verlag, Wiedeń; francuski tytuł tej samej książki: Le diable dans la démocratie: Tentations totalitaires au coeur des sociétés libres 2021 wyd. L’Artilleur

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Wskazuje Pani Profesor jako przyczynę upadku wiary w naszych czasach względny dobrobyt Zachodu oraz współczesną demokrację, która zajmuje coraz większe przestrzenie zarówno w sensie geograficznym jak też w sensie kulturowym ponieważ wkracza brutalnie we wszystkie obszary życia człowieka chcąc pozbawić go prywatności – ostatnio nawet w sferze płciowości człowieka. Wspomniany przez Panią prof. Ryszard Legutko ostrzega, że współczesna demokracja nie chce pozostawić w ogóle żadnej sfery życia ludzkiego poza swoja kontrolą. W tym ujawnia ona swoje totalitarne oblicze.
Ale z Pani wypowiedzi wnioskuję, że za najpoważniejszą przyczynę upadku wiary u młodych ludzi postrzega Pani Profesor feminizm i jego „dzieło” jakim jest zbudowanie i upowszechnienie takiego wzorca kobiety, który powoduje głęboką dekonstrukcję rodziny.
Dlaczego? Czy może dlatego, że to właśnie rodzina jest najlepszym miejscem do przekazania wiary następnym pokoleniom?

Carrie Gress: Polska może mieć inne doświadczenia, ale w Stanach Zjednoczonych jesteśmy już około trzeciego pokolenia, w którym matki przedkładają karierę nad życie rodzinne. Dzieci są umieszczane w żłobkach, a antykoncepcja i aborcja drastycznie ograniczają liczbę dzieci posiadanych przez kobiety. Problemy, które z tego wynikają, to z pewnością niedobór urodzeń – Amerykanie już nie rozmnażają się powyżej poziomu zastępowalności pokoleń, co również stwarza problemy dla gospodarki, wymaga imigracji. Ale istnieją głębokie problemy na jeszcze bardziej osobistym poziomie. Kobiety zostały wprowadzone w błąd w kwestii tego, jaka jest ich natura i kim powinny być. Macierzyństwo stało się niemal abstrakcyjną ideą, tak jak zrobienie prawa jazdy, jest czymś, co można zrobić, jeśli się chce, ale nie jest to konieczne. Ale w tym wszystkim gubi się to, że kobiety są powołane do bycia matkami, nie tylko biologicznie, ale także emocjonalnie, psychicznie i duchowo, dla innych osób w ich życiu. Nie w nieuporządkowany sposób współuzależniania lub kontrolowania, ale w sposób, który pomaga ludziom stać się tymi, którymi stworzył ich Bóg. Kiedy kolejne pokolenia nie rozumieją macierzyństwa i/lub nigdy nie miały odpowiedniego doświadczenia z matką – co psychologowie nazywają “raną matki” – dochodzi do wielu szkód. Dochodzi również do znacznego rozpadu rodziny, ponieważ kobiety są zachęcane do pewnego rodzaju rywalizacji z mężczyznami. Mężczyźni tymczasem chcą po prostu uniknąć konfliktu z kobietami, więc nie tylko nie bronią się, a nawet nie bronią swoich dzieci przed żonami, matkami, koleżankami z pracy itp. Rodzina jest rozdarta przez rodziców, którzy nie są naprawdę rodzicami, a dzieci nie otrzymują tego, czego potrzebują – a wzór ten powtarzany jest w kolejnym pokoleniu, a potem w następnym i tak dalej. Każde kolejne pokolenie staje się coraz gorsze – a ci, którzy nie znajdują uzdrowienia, będą wypełniać czymś zastępczym te obszary, w których są złamani, zranieni i potrzebują miłości. Zwierzęta domowe i pornografia to dwa najczęstsze sposoby na wypełnienie tego braku, podobnie jak różne rodzaje uzależnień. W Stanach Zjednoczonych Amerykanie wydają 700 milionów dolarów rocznie na kostiumy dla swoich zwierząt na święta Halloween. Zwierzęta domowe przewyższają obecnie liczebnie dzieci w gospodarstwach domowych, co pokazuje, że kobiety nadal mają potrzebę macierzyństwa, tylko jest ona niewłaściwie umiejscowiona.
Pośród tego wszystkiego gubi się wiara. Czci się samego siebie lub innych bożków, a piękno, bogactwo i cud życia giną w morzu sekularyzmu.
Tak jak szatan wiedział już w czasach Adama i Ewy, że jeśli pójdzie za kobietą, to dostanie wszystkich. Możemy rozejrzeć się dookoła i zobaczyć to w czasie rzeczywistym, że w miarę jak kobiety stają się coraz bardziej perwersyjne, to samo dzieje się z szerszą kulturą. Arcybiskup Fulton Sheen, który był znanym komentatorem kulturalnym i w latach sześćdziesiątych prowadził program telewizyjny w czasie największej oglądalności, pięknie mówił o tym, jak można określić poziom kultury na podstawie zachowania kobiet. Im wyższy poziom kobiet, tym wyższy poziom kultury. Dlatego też kultury, które czczą Matkę Bożą, mają również wyższy typ kultury. Jak zauważył arcybiskup Sheen, im wyżej stoi kobieta, tym więcej musi zrobić mężczyzna, by być jej wartym.

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Polskie doświadczenia są chyba jeszcze bardziej tragiczne niż amerykańskie. Polska została bardzo głęboko doświadczona wojnami, zaborami, pozbawiana elit narodowych poprzez planową ich eksterminację przez okupantów – szczególnie podczas II Wojny Światowej przez Niemców i Sowietów. Od 1945 roku oddana została do tzw. strefy wpływów sowieckich co było równoznaczne z krwawą okupacją i zaprowadzeniem reżimu komunistycznego. Ideologia socjalistyczna wmawiała ludziom, że człowiekiem jest jedynie osoba biorąca udział w produkcji, człowiek produktywny – zatem kobieta, o ile chce być człowiekiem powinna produkcyjnie pracować w życiu gospodarczym. Również dzisiejszy socjalizm panujący praktycznie w całej Europie silnie popiera zarobkową pracę kobiet i udostępnienie im wszelkiego rodzaju zajęć poza przestrzenią domową.
Wskazała Pani Profesor, że atak szatana, uderzenie tego świata w sposób szczególny skierowane jest w kobietę, dodając że deprawacja kobiety pociąga za sobą upadek moralny również mężczyzny. 
Wcześniej zauważyła Pani, że mężczyźni unikają konfliktu z kobietami, niechętnie bronią się, a nawet nie bronią swoich dzieci. Z obserwacji społeczeństwa polskiego, także wśród rodzin katolickich, wynika, że w 80-90% rodzin głową dzisiejszej rodziny jest kobieta. Co się stało ze współczesnymi mężczyznami? Co jest przyczyną tego, że dzisiaj tak często kobieta zdaje się być w oczach mężczyzny potężniejsza od niego samego?

Carrie Gress: Tak, to, co zrobił feminizm, to przesunięcie siły autorytetu z mężczyzn na kobiety, wmawiając kobietom, że mogą być szczęśliwe tylko wtedy, gdy staną się takie jak mężczyźni. Dobrzy mężczyźni generalnie nie są stworzeni do walki z kobietami, wiedzą że, łatwiej jest mieć spokojne małżeństwo, jeśli jedna osoba jest liderem. Tymczasem kobiety były tak bardzo faszerowane propagandą, że uwierzyły, iż to one muszą być tymi, które mają władzę.

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Kobietom szczególnie łatwo jest zejść na tę ścieżkę, ponieważ kobiety mają naturalną tendencję do kontrolowania wszystkiego i wszystkich (nie wyłączając mężczyzn) wokół siebie. Ale dlaczego mężczyźni tak łatwo dają się pozbawić odpowiedzialności za rodzinę? Czy wynika to tylko z naturalnej męskiej skłonności do lenistwa, której dzisiejszy przeciętny mężczyzna nie jest już w stanie przezwyciężyć?

Carrie Gress: Myślę, że dzieje się kilka rzeczy. Jedną z nich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest to, że katolicy w dużej mierze porzucili kulturę i nie angażują się w nią. Katolicy wydają się bardzo skupieni na edukacji i argumentach akademickich, ale katolicki wpływ na kulturę jest prawie żaden. Lewica jest właścicielem kultury i jak zostało mi wyjaśnione podczas badań nad moją książką The Anti-Mary Exposed, kobietom sprzedano wiele kłamstw za pośrednictwem czasopism, programów telewizyjnych, przemysłu mody, Hollywood, itp… ale te media i ich produkcje nie muszą być wyłącznie lewicowe. W latach czterdziestych XX wieku katolicki film o Matce Bożej z Lourdes, Pieśń Bernadetty, zdobył dwie nagrody Akademii Filmowej. Dziś jest to niespotykane, ponieważ katolicy w jakiś sposób przestali angażować się w kulturę. Owszem, od czasu do czasu pojawia się coś katolickiego, ale jest to bardzo niespójne. Ludzie w ławkach są zalewani antykatolickimi ideami przez cały dzień w mediach społecznościowych i wiadomościach, więc coraz trudniej jest księżom walczyć z tym za pomocą jedynie 20-minutowej niedzielnej homilii. Musimy wrócić do kultury, proponując ludziom prawdziwe treści, czy to w czasopismach, programach telewizyjnych, książkach, mediach społecznościowych itp. Nie mogą być one kiczowate, ale naprawdę dobrze zrobione tak, żeby zawierały naprawdę znaczące treści. 
Inną rzeczywistością jest względny komfort, w którym większość z nas żyje, i wtedy o wiele łatwiej jest nie myśleć o Bogu, gdy brzuch jest pełny, ubrania ciepłe i czyste i ma się wolny czas do swobodnego wykorzystania. Oczywiście nie życzymy komukolwiek nieszczęścia, ale nie zapominajmy, że wynikające z komfortu fałszywe wrażenie samodzielności i niezależności, czasy cierpienia szybko zacierają. 

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Wspomniała Pani o książce The Anti-Mary Exposed. Właśnie ta pozycja przetłumaczona na wiele języków, również na polski sprawiło że Pani nazwisko stało się znane na całym świecie. Co konkretnie skłoniło Panią do napisania tej książki? Dodajmy – książki bardzo odważnej i bardzo mocnej w swoim przesłaniu?

Carrie Gress: Anty-Maryja jako koncepcja przyszła mi do głowy, gdy pisałam moją książkę Opcja Maryi. Gdy Hillary Clinton ubiegała się o urząd prezydenta USA uzmysłowiłam sobie, że gdyby wygrała, to ona stałaby się najbardziej wpływową kobietą na świecie, tymczasem jednak za najbardziej wpływową kobietę na świecie została uznana Dziewica Maryja, nawet przez świeckie organizacje, takie jak National Geographic – ale te dwie kobiety mają bardzo niewiele ze sobą wspólnego. W rzeczywistości Hillary i tak wiele elitarnych kobiet, co uderzajace, są niemal przeciwieństwami, jeśli chodzi o życie, wiarę, macierzyństwo itp. Wiele kobiet z elity jest jak anty-Maryja. Była to wówczas zupełnie nowa koncepcja – musieliśmy nawet wymyślić, jak poprawnie to słowo przeliterować. Lecz jest ono wzorowane na rozważaniach św. Jana na temat ducha antychrysta, a nie zaś na konkretnej osobie, która jest antychrystem. Myślę, że jest to niezwykle przydatne narzędzie, aby zobaczyć, co dzieje się w zachodniej kulturze. Ktoś zauważył: “Kiedy już to zobaczysz, nie możesz powiedzieć, że o tym nie wiesz”. Duch antymaryjny jest szeroko rozpowszechniony.

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Jak mamy zatem rozumieć to nowe dla nas pojęcie: duch anty-Maryjny? Czym on jest?

Carrie Gress: Duch anty-Maryjny jest w rzeczywistości diabolicznym duchem, którego celem są kobiety. W mojej książce opisuję wzrost i wpływ okultyzmu i czarnej magii. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest więcej zwolenników magii niż członków jednej z głównych amerykańskich organizacji protestanckich.
Istnieją również specyficzne rodzaje demonów, którym przyjrzałam się po tym, jak powtarzające się imiona pojawiły się w literaturze feministycznej, np. takie jak Lillith. Lilith to starożytny demon wspomniany w Eposie o Gilgameszu, a później w Księdze Izajasza. Głównym celem Lillith było uwodzenie mężczyzn i zabijanie dzieci. Widzimy to zarówno w upadku obyczajów seksualnych od czasu rewolucji seksualnej, jak i w rozpowszechnionej aborcji. Wiele kultur modliło się o uwolnienie od Lillith, a nawet słowo kołysanka [po angielsku: Lullaby] pochodzi od rodzaju modlitwy mającej na celu ochronę dzieci przed Lillith. Lillith stała się popularna w Stanach Zjednoczonych, gdy jej imię zostało wykorzystane na festiwalu muzycznym o nazwie Lilith Fair dla kobiet pod przewodnictwem Sheryl Crow. Kilka lat temu utworzono fundusz Lilith Fund dla kobiet, aby mogły poddać się aborcji po ogromnym huraganie w Houston w Teksasie. Nazwa ta jest również używana w literaturze feministycznej.
Duch anty-Maryjny jest podsycany przez okultyzm na wspomniane już sposoby, ale także w rzeczach, które wydają się bardziej niewinne, takich jak karty tarota, horoskopy, które stały się bardzo popularne w amerykańskich kobiecych mediach i czasopismach.

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Wskazuje Pani Profesor demoniczne źródło kształtowania wzorca współczesnej kobiety w mediach i czasopismach – zwłaszcza tych kobiecych.
Czy może Pani wymienić cechy tego proponowanego lub forsowanego ideału kobiety mającego być wzorem do naśladowania dla wszystkich kobiet? Czy diaboliczność tego “ideału” przejawia się w tym, że każda z tych cech, jak się domyślamy, jest swoistą negacją cnót Najświętszej Maryi Panny?

Carrie Gress: Tak, to jest właśnie problem. Model proponowany kobietom – model kobiety wyidealizowanej, która nikogo nie potrzebuje. Jest niezależna, odnosząca sukcesy, silna. Cnoty pokory, poddania, wrażliwości i otwartości na życie, których świadectwem jest Matka Boża, są pogardzane przez współczesny feminizm. Kobiety są prowadzone do bycia narcystycznymi, wyniosłymi, dumnymi, ale łatwo ulegają wiktymizacji, gdy sprawy nie idą po ich myśli, podsuwane im są takie slogany, jak “uwierz wszystkim kobietom”. Płodność jest również odrzucana, a dzieci i mężowie są w dużej mierze uważani za przeszkody na drodze do szczęścia, a nie za drogę do niego.

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Czy tworząc termin anty-Maryja określający ideał kobiety współczesnej nie odsłoniła Pani strategii szatana wobec świata? Wiemy, że szatan szczególnie nienawidzi Niepokalanej Dziewicy – Matki Bożej. Bardzo liczne egzorcyzmy wykazują, że ta nienawiść – a zarazem wstręt i lęk przed Nią – powoduje, iż nie jest on w stanie nawet wymówić imienia Maryi. Czy to właśnie dziewictwo i macierzyństwo, które najdoskonalej uosabia Maryja, są cnotami, które szatan próbuje dziś odebrać światu?

Carrie Gress: Tak, dokładnie tak. Wiemy, że dziewictwo i macierzyństwo są dokładnie tym, co nasza kultura ma na celowniku. Sue Ellin Browder, która pracowała dla magazynu Cosmopolitan, napisała książkę o tym, jak została poinstruowana, aby wymyślać historie o kobiecie Cosmo. Fałszywe kobiety (które były przedstawiane jako prawdziwe) nie mogły być dziewicami ani matkami. Właśnie tak, głównym celem ataku jest Matka Boża, Dziewica Matka. A dzieje się to poprzez wymazanie w kobietach jakiegokolwiek podobieństwa do Niej. Dziewictwo i macierzyństwo są środkami, dzięki którym kobiety są uświęcane, a jeśli nie ma świętych kobiet, ludziom bardzo trudno jest nawet wyobrazić sobie naszą Najświętszą Matkę.

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Jaka przyszłość czeka świat w obliczu tak silnego i głębokiego ataku szatana na kobietę w naszych czasach? Czy widzi Pani jakąś nadzieję lub jakieś sposoby na uratowanie kobiet – a jak wykazała Pani wcześniej również i mężczyzn, których kondycja moralna bardzo zależy od kobiet, przed całkowitą demoralizacją, przed zatraceniem?

Carrie Gress: Feminizm stał się najbardziej śmiercionośną ze wszystkich ideologii. W 2023 roku na całym świecie przeprowadzono 44 miliony aborcji, aborcja jest przyczyną śmierci większą niż jakakolwiek inna przyczyna zgonów. Jak wiadomo, to więcej niż populacja Polski. To zabijanie niewinności musi się skończyć; matki, ojcowie i dziadkowie nakłaniający do tego, wszyscy, którzy zabijają własne dzieci, muszą z tym skończyć. 
Oto najważniejsze pytanie. Jak pomóc kobietom dostrzec, jak bardzo zostały okłamane? Oczywiście jest to cel mojej pracy – pomóc kobietom zobaczyć prawdę o tym, kim są i gdzie jest ich prawdziwa siła i dobroć. 
Myślę, że widzimy pewne promyki nadziei. Młode kobiety kwestionują feministyczną narrację i odrzucają sztywną postawę “girlboss”. Wiele młodszych kobiet postrzega macierzyństwo w zupełnie innym świetle niż kobiety z mojego pokolenia. Wydaje się również, że istnieją pewne interesujące trendy w kierunku gospodarowania, domu i podejścia do kobiecości jak w “soft girl”.
To, czego naprawdę potrzebujemy, to nowego sposobu rozumienia kobiet z wyłączeniem lewicowej ideologii. Moja koleżanka, Noelle Mering, i ja pisałyśmy o tym obszernie w naszych książkach Theology of Home. Wszystkie elementy zajmowania się domem stają się na nowo popularne, choć praca w domu wciąż jest tabu. Staramy się pomóc kobietom spojrzeć w nowy sposób na te wszystkie elementy działalności związanej z domem. Teologia domu, jako idea, uznaje, że wszyscy pragniemy pięknego domu, w którym czujemy się jak w sanktuarium, ale to pragnienie jest tak naprawdę zwiastunem nieba.
Myślę, że jest nadzieja, ale niestety, jak historia udowadnia nader często, tylko poprzez cierpienie większość ludzi może zwrócić uwagę na to, co C. S. Lewis nazwał “Bożym megafonem”. Wiemy jednak również, że nasz Pan i nasza Pani mogą czynić cuda, mogą przemieniać serca i odbudowywać cywilizację. Musimy żarliwie modlić się o radykalne nawrócenie serc i umysłów, o dostrzeżenie prawdy i przywrócenie rodzinie jej właściwego miejsca w naszym świecie.


Carrie Gress jest pracownikiem naukowym waszyngtońskiego think-tanku Ethics and Public Policy Center oraz badaczem w Instytucie Ekologii Człowieka na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Ma doktorat z filozofii uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Ameryki i jest wydawcą internetowego magazynu dla kobiet Theology of Home.
Prace Carrie pojawiły się w licznych publikacjach, w tym w Aleteia, Catholic Vote, Catholic World Report, National Review, Daily Caller, Daily Wire, Newsweek, Real Clear Politics, The American Spectator, The Catholic Thing, The Epoch Times, The Federalist, The National Catholic Register, The Stream i The Washington Examiner. Jest częstym gościem programów radiowych i podcastów, występowała w Fox, BBC, CBC, EWTN, OAN.
Carrie mieszkała i pracowała zawodowo w Waszyngtonie i Rzymie, a jej prace zostały przetłumaczone na dziewięć języków. Mieszkała również we Francji i w Polsce.
Jest autorką książek Nudging Conversions, Ultimate Makeover, The Marian Option i Marian Consecration for Children, The Anti-Mary Exposed oraz serii Theology of Home.
Ultimate Makeover została przetłumaczona na język szwedzki i polski (polski tytuł: Odnowa. Przemieniająca moc macierzyństwa, Wydawnictwo W drodze) , The Anti-Mary Exposed (polski tytuł: Anty-Maryja, Wydawnictwo AA) została przetłumaczona na język polski, portugalski i hiszpański, a pierwsza książka z serii Theology of Home została przetłumaczona na język chiński i słowacki, a kolejne tłumaczenia są w przygotowaniu. Książka The Marian Option również została przetłumaczona na język polski (Opcja Maryi, Boża odpowiedź na kryzys Cywilizacji, Wydawnictwo Esprit). Wraz z George’em Weiglem jest współautorką książki City of Saints; A Pilgrim’s Guide to John Paul II’s Krakow (polski tytuł: Miasto świętych: Pielgrzymka po Krakowie śladami Jana Pawła II  ), która również została przetłumaczona na język polski.
Najnowsza książka Carrie, The End of Woman, została wydana w sierpniu 2023 roku i jest świeckim spojrzeniem na to, co doprowadziło kobiety do tego, że nie są w stanie zdefiniować, czym jest kobiecość.
Carrie i jej mąż Joseph mają pięcioro dzieci, troje z nich edukuje w domu.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *