O rozwoju doktryny katolickiej, papieżu Franciszku oraz o opieraniu się niesprawiedliwym prawom.

Polecane wpisy

Tematy

Data pierwszej publikacji: 26 sierpnia 2023 r.

O rozwoju doktryny katolickiej, papieżu Franciszku oraz o opieraniu się niesprawiedliwym prawom.

W trakcie wywiadu dr Robert Fastiggi przedstawia swoją drogę jako teolog katolicki, a także dzieli się refleksją na temat rozwoju nauczania Kościoła, zwracając uwagę na tematy takie jak stosunek Kościoła katolickiego do niewolnictwa, tortur, zbawienia niechrześcijan i wolności religijnej. Pokazuje, że Kościół w obszarach, w których nie wypracował nauczania definitywnego dopuszcza różne poglądy teologiczne. Dopiero autorytatywne stanowisko Kościoła, w nauczaniu definitywnym, doprecyzowuje i określa ostateczny kształt doktryny.

Dr Fastiggi jest autorem wielu artykułów i książek teologicznych, a także artykułów polemicznych publikowanych w czasopismach katolickich, w których podejmuje gorące lub sporne kwestie teologiczne oraz tematy zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej, jak szeroko dyskutowana adhortacja Amoris Laetitia. Dr Fastiggi broni poglądu, że adhortacja ta zachowuje ciągłość z nauczaniem Kościoła i nie odchodzi od nauczania św. Jana Pawła II.

W wywiadzie przedstawił poglądy na temat roli i misji teologa katolickiego, omawia swoje zainteresowania mariologią oraz badania nad historią doktryny katolickiej. Dr Fastiggi był odpowiedzialny za przygotowanie nowego wydania Denzingera (zbiór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła katolickiego) oraz rewizję „Podstaw wiary katolickiej” Otta. Omawia także, jak podchodzić do niejasnych lub budzących wątpliwości słów papieża i instytucji watykańskich, takich jak Papieska Akademia Życia.

Dr Fastiggi dzieli się także swoimi przemyśleniami dotyczącymi kwestii wolności sumienia i słowa w USA oraz kryzysu z zatrważającymi zjawiskami w USA związanymi ze zjawiskiem tzw. zmiany płci u nastolatków, które deklarują się jako dotknięte dysforią płciową, często bez akceptacji tego przez rodziców. Rządy liberalnych stanów w USA (California, Nowy Jork i inne) wręcz wspierają to negatywne zjawisko. Dr Fastiggi wskazuje na bardzo prawdopodobną lawinę pozwów wnoszonych przez osoby, które przeszły zmianę płci jako niepełnoletnie. Przedstawia także niepokojące zjawiska w USA godzące w wolności sumienia i swobody obywatelskie (np. oddziały specjalne FBI aresztujące Marka Houcka, działacza pro-life).