Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Polecane wpisy

Tematy

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim serdecznie życzenia, aby dobry Bóg, który przyszedł na świat w stajence wcielając się w maleńkie Dzieciątko, obdarzył wszystkich głęboką radością, wiarą i nadzieją płynącą z tego najbardziej niezwykłego wydarzenia w całej historii świata. Przedwieczne Słowo stało się Ciałem! (J1,14)
  W czasach wielkiego zamętu doktrynalnego i moralnego w umiłowanym przez nas Kościele katolickim, w czasach powszechnego zatracania poczucia grzechu, w czasach odwrócenia się od Chrystusa, w czasach ogromnego bólu rodziców spowodowanego utratą wiary przez tak wielu z naszych synów i córek, pragniemy życzyć wszystkim Państwu właśnie nadziei.
  Nie traćmy wiary, nie traćmy nadziei! – ponieważ Pan nigdy nie zostawi swoich dzieci bez pomocy, a „bramy piekielne nie przemogą” Kościoła Świętego. Nie zapomni o zagubionej owieczce, która woła do Niego, o pomoc. Wołajmy więc do Boga w Trójcy Jedynego, módlmy się, odwróćmy się od grzechu, czyńmy pokutę, ofiarowujmy umartwienia i codzienne krzyże.
  „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» (Łk 18, 7-8)
  A zatem Wiara, Nadzieja i Miłość nich nam towarzyszą na święta Bożego Narodzenia, na Nowy Rok i w całym naszym życiu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *