GLOBALIZACJA ZACHODNIEJ REWOLUCJI KULTUROWEJ

Polecane wpisy

Tematy

Publikacja ukazała się w 2010 r. nakładem wydawnictwa Sióstr Loretanek.

Rewolucja feministyczna i seksualna ubiegłego wieku osiągnęła na Zachodzie większość swoich celów. Propagowane przez nią wzorce, zakazane na początku XX wieku, obecnie przenikają strukturę społeczeństw zachodnich i powoli stają się częścią kultury światowej. Pokonawszy bastiony opozycji politycznej, skutki tej rewolucji nadal się rozprzestrzeniają, nie napotykając żadnego oporu kulturowego. Cywilizacja zachodnia zbiera teraz gorzkie owoce tych przemian i musi stawić czoła egzystencjalnym konsekwencjom tego spustoszenia, podczas gdy radykalizm rewolucyjnej ideologii osiągnął już, jak się wydaje, swój szczyt.

Nadszedł czas, aby z odwagą i entuzjazmem rozpocząć działania umożliwiające powrót, nie do społeczno-politycznych struktur przeszłości, ale do pierwotnego planu Stwórcy. Jesteśmy wezwani do dokonania wolnego wyboru, kim chcemy być, do zachowania autonomii wobec systemu ,,nowej etyki globalnej”, do praktykowania miłosierdzia, do aktywności, do podejmowania odpowiedzialności oraz trudu bycia sobą.
Fragmenty książki


Niniejszy podręcznik Marguerite A. Peeters prezentujący istotę, metody działania oraz jasno i niezwykle wnikliwie przeanalizowaną celowość globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej w jej kluczowych pojęciach oraz mechanizmach działania jest jednym z najważniejszych i zarazem najodważniejszych dzieł współczesnej
kultury naukowej, dotyczących omawianej problematyki.

ks. prof. Tadeusz Guz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *